17 ก.ค 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ๑

17 กรกฏาคม 2563